►  Video
   1 2 3 4 5
    Cari Berdasarkan Abjad:  1 2

WB-Luo Ye

 

Pa Pei Shang Liu Kei Ce Ci

Ti Yi Ti Lei

 

Gu Kuo Siao Kuo Ai Kuo

Wo Te Wei Lai Pu Se Moung

Wo Liao Cie Ni

 

Wo She Ni Che Yin

 

Wo Te Wei Lai Pu She Mong

Jia Se Ni Te Wen Rou

 

Yi Sheng Che You Ni

 

Wo Yi Cien Ni Ciu Siao

Wo Pu Hou Hui

 

Wo Hui Yong Yuen Ji Ai Ni

Yi Wan Ke Li You

 

Shan Ja Hua

 

Ni Wei He Pu Shuo

 

Ru Kuo Neng

 

Se Ci Ke

 

NI WO THA

 

Wu Lu Ge Dui

 

Yi Feng Jing Shu

 

Cai Yi Cong

 

HALO

 

Lao Kong Lao Kong Wo Ai Ni

Jing Ai Te Pu Yao Li Gai Wo

Cuo Ye Ni Tue Wo I Siau

Cuo Shang Huo Je Ji La Sa

I Toung Te Sin

 

Jing Feng

 

Teresa Teng - Airport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.